KILKA SŁÓW O STOWARZYSZENIU

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

 

            Kilka słów o nas.......

 

Nazwa placówki brzmi ZESPÓŁ SZKOLNO -

PRZEDSZKOLNY "NASZA SZKOŁA" .W skład

zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła"

i Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia "Nasza

Szkoła". Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Organami Zespołu Szkół są: Dyrektor Przedszkola

i Szkoły Podstawowej, Rada Rodziców Przedszkola i

Szkoły Podstawowej, Samorząd Uczniowski.

Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I -

III i obowiązkowy oddział przedszkolny.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia

dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie

kształcenia zintegrowanym i wychowania

przedszkolnego. Godzina zajęć w szkole trwa 45

minut. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do

60 minut zachowując ogólny czas zajęć ustalony w

tygodniowym rozkładzie. Czas trwania

poszczególnych zajęć w oddziałach ustala nauczyciel

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny

tygodniowy czas zajęć. 

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 do 5 lat.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola

jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg.

zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb,

zainteresowań, uzdolnień. Przedszkole sprawuje

opiekę według ustalonego planu zajęć. Obowiązuje

w nim 5-dniowy tydzień pracy. Rozkład dnia dla

danego

oddziału przedszkolnego jest dostosowany do

potrzeb dzieci wynikających z wymagań

zdrowotnych, higienicznych i jest dostosowany do

założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z

dziećmi jest  dostosowany do możliwości

rozwojowych dzieci. Przedszkole pracuje w

godzinach od 6.45 do 17.00 we wszystkie dni

robocze. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Piotrowicach

położone są w Gminie Kostomłoty, na pograniczu

Powiatu Średzkiego i Wrocławskiego. Miłe otoczenie,

możliwość obcowania z przyrodą, leżący

nieopodal zabytkowy park, plac zabaw oraz boiska

sportowe przystosowane do pracy dydaktycznej z

najmłodszymi spełniają ważna rolę w realizacji zadań

edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych

naszej szkoły. Bezpieczeństwo zapewnia ogrodzony

 teren, gdzie znajdują się zabudowania szkoły oraz

duży skwer, na którym nasze dzieci znajdują

odpoczynek podczas przerw lekcyjnych.

Na zajęciach „kółka teatralnego” wspaniale się bawią.

Edukacja teatralna ma istotne znaczenie w ich życiu.

Nie chcemy, żeby nasze dzieci kierowały się agresją.

Chcemy, aby wzbogacały swój własny system wartości.

Głównym celem zajęć dodatkowych jest ogólny

rozwój dzieci, rozwijanie ich zainteresowań. Starsze

dzieci uczestniczą w konkursach i zawodach,

osiągając przy tym zadowalające wyniki.

Naszym głównym celem jest zapewnienie wysokiego

poziomu nauczania i bogatej oferty edukacyjnej.

Sprzyjają temu stały kontakt z rodzicami, doskonała

znajomość dzieci i domowa atmosfera w jakiej dbamy

o wczesny rozwój naszych uczniów.

 Wymiana ogrodzeni w ramach projektu 

                     "Patrz i zmieniaj"                         

   
     
 
       

 

 

       REMONT     PLACÓWKI                                                        

W miesiącach kwiecień- maj dokonany został remont budynku

 szkoły. Odnowiona została elewacja, wymienione zostały rynny.

      Wyremontowany budynek spodobał się dzieciom oraz ich rodzicom.

 

                                                                                                        

 

                                                                                     

                       Plac zabaw dla dzieci