Ramowy rozkład dnia

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

6.30-8.55  Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami.

                  Zabawy dowolne i zajęcia w małych grupach, praca indywidualna.

8.55-9.00   Czynności higieniczne (mycie rąk).

9.00-9.25   Śniadanie.

9.30-10.45 Stwarzane są różne sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczyciela

                  inspirujące do podejmowania działań własnych w sali zabaw, sali

                  gimnastycznej, pracowni komputerowej. Odbywają się również

                  przedstawienia teatralne, muzyczne, uroczystości przedszkolne,

                  języki obce, religia oraz inne wynikające z organizacji dnia i tygodnia.

10.50-11.50 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery.

11.55-12.00 Czynności higieniczne (mycie rąk).

12.00-13.00 Obiad

13.00-17.00 Zabawy w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi,

                     kontynuacja działań z pierwszej części dnia. Terapia z logopedą. 

                     Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.


.