ZAPYTANIA OFERTOWE

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


 

Szanowni Państwo,

 dziękujemy za złożenie swojej oferty ( ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.09.2018r)  na dostawę sprzętu w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych –„Aktywna tablica”.
Informujemy, że została wybrana oferta Firmy Ergotop Sp.z o.o.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły
Marzanna Krzyżak

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych –

„Aktywna tablica”

                                                                                                                                             z dnia 14.09.2018r

I.        ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Piotrowicach

Adres: Piotrowice 31; 55-311 Kostomłoty, woj. dolnośląskie

 

II.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prosi o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu w ramach realizacji Rządowego    programu   rozwijania   szkolnej    infrastruktury    oraz   kompetencji   uczniów   i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zgodnie ze specyfikacją poniżej:

 

1.      Nazwa i ilość oferowanych urządzeń

 

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej

Ilość

1

tablica interaktywna

3

2

projektor

3

 

2.      Wymagania techniczne i funkcjonalne do powyższych urządzeń:

 

Tablica interaktywna

 

Lp.

Parametr obowiązkowy

1

Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora  o przekątnej min. 80 cali / 203 cm), maksymalny zewnętrzny wymiar tablicy: 87 cali.

2

Format tablicy i proporcje obrazu – 4:3.

3

Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesów do mocowania kartek do tablicy) oraz umożliwiająca pisanie pisakami sucho ścieralnymi.

4

Technologia – dotykowa (dopuszczona rezystywno-dotykowa i podczerwona).

Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.

5

Komunikacja i zasilanie tablicy z komputerem za pomocą przewodu USB.

6

Boczna belka narzędziowa trwale nadrukowana na prawej i lewej stronie obszaru roboczego, aktywująca najczęściej używane funkcje oprogramowania tablicy (min. wybór kolorów, cofniecie i powtarzanie ostatnich czynności, zapis pliku, uruchamianie oprogramowania tablicy i wywołanie procesu kalibracji).

7

Gwarancja na tablicę min. 3 lata

8

Obsługa min. dziesięciu jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę kilku użytkowników na raz z materiałem interaktywnym na tablicy wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania i do wykonywania gestów.

9

Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu.

10

Autoryzowany przez Producenta serwis na ternie Polski.

11

Polska wersja językowa oprogramowania.

Współpraca z systemami operacyjnymi: min. MS Windows 7/8/10.

Bezpłatna  aktualizacja oprogramowania przez okres min. 3 lat.

a)

Organizacja okna programu na wzór popularnych programów do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego, pasek narzędzi w postaci ikon, pasek tytułu okna, ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, paski przewijania poziomego i pionowego dla menu narzędziowych oraz obszar roboczy okna.

b)

Formatowanie wpisanego lub wklejonego tekstu.

Możliwość wstawiania pól tekstowych oraz rozpoznawanie pisma odręcznego w języku polskim.

Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkości komórek, tła komórek, zmiana linii tabeli itp.). Narzędzie rysowania linii i gotowych tabeli.

c)

Wstawianie obiektów z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę (itp. obrazów, animacji, gotowych szablonów, obiektów flash).

Wbudowana w oprogramowanie baza obiektów, przynajmniej 1000 obiektów edukacyjnych z zakresu różnych przedmiotów szkolnych.

Regulacja stopnia przeźroczystości obiektów.

d)

Wypełnianie zamkniętych kształtów kolorem, gradientem, wzorem i wybranym plikiem graficznym. Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów graficznych. Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów, notatek.

e)

Możliwość dodawania nowych slajdów, usuwania i edycji kolejności slajdów.

Porządkowanie kolejności stron poprzez mechanizm przeciągnij i upuść.

Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść obiektów miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy.                                                                                                                                          

f)

Modyfikowanie zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów.

Proste wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez mechanizm przeciągnij i upuść pomiędzy oknem z zawartością katalogu eksploratora Windows i oknem programu dostarczanego wraz z tablicą.

g)

Generator ćwiczeń wykorzystujący obiekty umieszczone na slajdzie, które po umieszczeniu jednego na drugim mogą zachowywać się z zaprogramowany, różny sposób, co pozwala na tworzenie gier lub ćwiczeń interaktywnych.

h)

Importowanie i eksportowanie materiałów powstałych na tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w formacie pliku IWB.

Możliwość eksportu prezentacji/lekcji do pliku pdf.

i)

Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint). Możliwość przekształcenia notatek odręcznych na tekst maszynowy i wstawienia ich do ww. programów.

j)

Pomiarowe narzędzia matematyczne: linijka, kątomierz, ekierka, cyrkiel. Możliwość powiększania długości linijki bez zmiany skali. Rysowanie linii przy narzędziach linijka, ekierka i kątomierz. Narzędzie do rysowania wielokątów od trójkąta do pięciokąta.

Funkcja wymiarowania boków oraz kątów figur płaskich dostępna za pomocą jednego przycisku lub kilku kliknięć.

k)

Automatyczna optymalizacja wielkości wstawianych plików graficznych, co umożliwia szybsze i łatwiejsze przekazywanie materiałów edukacyjnych przez sieć itp. pocztą elektroniczną, na stronach WWW itp.

l)

Pióro kreatywne – narzędzie umożliwiające pisanie i rysowane dowolnymi kształtami (itp. gwiazdki, kwiatki itp.). Użytkownik może dostosować pióro kreatywne do swoich potrzeb poprzez wybranie dowolnego kształtu, który jest obiektem znajdującym się na slajdzie lub plikiem graficznym.

m)

Rozpoznawanie pisma odręcznego z przetwarzaniem na tekst maszynowy.

n)

Użytkownik ma możliwość ustawienia, aby ślad atramentu piór stopniowo bladł, aż do całkowitego zniknięcia. Można regulować czas po jakim ślad atramentu zaczyna znikać.

o)

Możliwość przyporządkowania skrótów internetowych do obiektów, aby odnosiły do stron internetowych i automatycznie otwieranie ich w domyślnej dla systemu operacyjnego przeglądarce.

p)

Tryb przeźroczystości umożliwiający nanoszenie notatek na dowolnej aplikacji, pulpicie.

W przypadku programów do odtwarzania filmów użytkownik może rysować i pisać po filmie bez jego zatrzymywania i bez ingerowania w możliwość sterowania jego odtwarzaniem (itp.: pauza, przewijanie, ponowne odtwarzanie).

r)

Zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne zapisywanie go o wybrany interwał czasu.

s)

Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo plus dźwięk z mikrofonu.

t)

Możliwość umieszczenia na pasku narzędziowym skrótów do innych programów, folderów, stron www itp.

12

Wraz z tablicą podręcznik użytkownika tablicy (w języku polskim).

13

Półka interaktywna pozwalająca na wybór koloru (min. 3 do wyboru) lub funkcji wymazywania a także kalibracji, poprzez wybranie odpowiedniego przycisku. Możliwość przypisania dowolnych funkcji do przycisków na półce (dla min. 2 przycisków).

14

Powierzchnia aktywna obszaru roboczego tablicy interaktywnej odporna na uszkodzenia – materiał z którego wykonana jest powierzchnia robocza (czuła na dotyk) bez elementów elektronicznych

15

Personalizacja paska narzędzi indywidualnie dla każdego nauczyciela poprzez zapisanie spersonalizowanych ustawień pod profilami nauczycieli.

16

Praca w trybie konferencji tablic interaktywnych (przesyłanie obrazu i dźwięku) z innymi tablicami interaktywnymi w sieci lokalnej.

17

W komplecie z oprogramowaniem musi być zapewniony dostęp do instrukcji obsługi tablicy/monitora i jej/jego oprogramowania w postaci platformy e-learningowej on-line – należy wskazać adres WWW do instrukcji w ofercie.

Wymagania jakie musi spełniać instrukcja on-line:

- logowanie do Platformy e-learning poprzedzone jest procesem rejestracji użytkownika oraz akceptacji przez niego warunków licencji określającej warunki korzystania z materiałów zamieszczonych na Platformie;

- dostęp do interfejsu WWW powinien być możliwy jedynie dla uwierzytelnionych poprawnie użytkowników;

- platforma wdrożeń e-learning daje możliwość przerwania i zapisania rezultatów nauki w dowolnym momencie użytkowania;

- wszystkie materiały zawarte na platformie wdrożeniowej będzie można eksportować zgodnie z standardem SCORM w minimalnej wersji 1.2

- platforma wdrożeń e-learning umożliwi przeprowadzenie egzaminu teoretycznego  dotyczącego przedstawionego zakresu materiału;

- instrukcja wykorzystania tablic/monitorów interaktywnych i ich oprogramowania w procesie dydaktycznym w wersji online  powinna obejmować minimum 10 godzin dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna 45 minut);

- każdy temat/godzina dydaktyczna musi zawierać przynajmniej jeden film instruktażowy;

- instrukcja powinna składać się z części teoretycznej i części pozwalającej zweryfikować użytkownikowi systemu poziom opanowania wiedzy dotyczącej wykorzystania tablic i monitorów interaktywnych oraz ich oprogramowania;

- instrukcja w wersji online powinna zawierać filmy instruktażowe w języku polskim (odpowiednio do tematyki), minimalna rozdzielczość filmu instruktażowego Full HD tj. format 1920x1080 pikseli, filmy instruktażowe powinny stanowić część instrukcji wykorzystania oprogramowania (łącznie dla wszystkich tematów minimum 3 godziny zegarowe materiału filmowego).

- treści, które powinny być uwzględnione w materiałach instrukcji: podstawowe informacje (instalacja i uruchomienie programu, wygląd interfejsu, podstawowe elementy sterujące programem, sporządzanie notatek, rysunków, przekształcanie notatek z pisma odręcznego do pisma maszynowego, otwierani i zapisywanie treści, wyświetlanie notatek, różne sposoby prezentacji treści, zapisywanie i nadpisywanie plików, pobieranie zasobów na dysk twardy komputera, modyfikacja ćwiczeń i treści w pobranych plikach, wyświetlanie filmów, prezentowanie treści dydaktycznych z sieci Internet, jak wyszukiwać treści dydaktyczne na tablicę interaktywną w Internecie), praca na obiektach (obiekty na stronie programu, dodawanie obiektów na stronę, sposoby modyfikacji właściwości obiektów, animowanie obiektów, łączenie obiektów w grupy, blokowanie obiektów na slajdzie), tworzenie ćwiczeń (przykłady i rodzaje ćwiczeń, modyfikacja gotowych ćwiczeń, tworzenie etykiet do ćwiczeń, tworzenie odnośników w ćwiczeniach, blokowanie obiektów w ćwiczeniu), praca z galerią (galeria i jej funkcje oraz możliwości, wyszukiwanie obiektów w galerii, umieszczanie własnych obiektów w galerii, przykłady narzędzi usprawniających przeprowadzenie lekcji dostępnych w galerii), przekazywanie materiałów z lekcji uczniom (eksportowanie plików do innych formatów, wysyłanie plików na adresy uczniów bezpośrednio z programu, eksport do plików PDF).

Projektor

Lp.

Parametr obowiązkowy

1

Technologia DLP

1

Jasność                min. 3000 ANSI

2

Kontrast              min. 18000:1

3

Rozdzielczość natywna min. XGA 1024 x 768 (wymagany format 4:3) Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu wykorzystującego całą powierzchnię zaproponowanej tablicy interaktywnej z odległości nie większej niż 105 cm

4

Kompatybilne rozdzielczości UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA

5

Waga urządzenia             max 2,6 kg

6

Poziomu szumu               max 29 dB (w trybie ekologicznym)

7

Żywotność lampy min. 4500 godzin (w trybie maksymalnej jasności) min. 6000 godzin (w trybie oszczędnym)

8

Wejścia                1 x HDMI (HDCP) z obsługą audio, 2 x 15 Pin D-Sub VGA, S-Video, Composite RCA, 3.5mm Audio Mini Jack, USB

9

Zarządzanie RS232 – zdalne zarządzanie

10

Wyjścia                3.5mm Audio Mini Jack,  15 Pin D-Sub VGA

11

Głośnik                min. 2W

12

Moc lampy max 200W

13

Korekcja trapezu             min. ± 40 stopni, pion

14

Bezpieczeństwo              Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem

15

Certyfikaty i standardy: ISO9001 dla producenta sprzętu oraz CE dla produktu (nie trzeba załączać)

16

Gwarancja projektor: min. 24 miesięcy; lampa: min. 12 miesięcy / 1000 godzin (w zależności co nastąpi pierwsze)

wymagana jest polska gwarancja producenta, potwierdzona pismem autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski, że produkt objęty jest polską gwarancją (na wezwanie Zamawiającego)

17

Inne wymagania              menu projektora w języku polskim, wsparcie technologii 3D, zużycie energii w trybie czuwania poniżej 1W, bezfiltorwa konstrukcja projektora (brak konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych innych niż lampa) oświadczenie przedstawiciela producenta na terenie Polski, mówiące o dostępności materiałów eksploatacyjnych co najmniej przez okres 60 miesięcy od daty dostawy (na wezwanie Zamawiającego)

18

Uchwyt ścienny do projektora: ramię projektora do krótkiej projekcji, dedykowane do zaoferowanego projektora lub uniwersalne, umożliwiające regulację projektora odpowiednio do tablicy (uzyskanie obrazu 80 cali), okablowanie do projektora wewnątrz ramienia montaż ramienia do ściany przy zachowaniu maksymalnej sztywności (minimum na 4 śruby). musi zapewniać możliwość montażu projektora o wadze do 5 kg

19

Wymagane okablowanie             przedłużacz zasilania (min. 5 metra) i HDMI (min. 10 metrów)

 

 

Ponadto urządzenia:

1)      posiadają deklarację CE;

2)      posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;

3)      w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;

4)      komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;

5)      są fabrycznie i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

6)      posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;

7)      posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie  krótszy  niż  2 lata;

8)      Gwarancja na tablicę  interaktywną min. 3 lata

 

 

 

3.      Warunki dostawy, uruchomienie i szkolenie użytkowników

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoły:      Podstawowej „Nasza Szkoła”, Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty, woj. dolnośląskie)  montaż  i  uruchomienie   urządzeń   oraz   przeszkolenie   użytkowników, wg poniższych wytycznych:

             wewnątrzszkolnego szkolenia dla całego grona pedagogicznego poświęconego

            możliwościom tablicy/monitora i sposobom wykorzystania tej pomocy  w czasie zajęć/lekcji ;

 

·         dostarczenie urządzeń do szkół:

 

Nazwa szkoły: Podstawowej „Nasza Szkoła”,
Adres:  Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty, woj. dolnośląskie

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej

Ilość

1

tablica interaktywna

3

2

projektor

3

 

III.    WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

1.  Wykona przedmiot zamówienia w terminie.

2.  Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury.

3.  Wymagania wobec Wykonawcy:

1)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie    z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

2)      Wiedza    i     doświadczenie    pozwalające    na     realizację    zamówienia    zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

 

IV.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na  formularzu  załączonym  do  niniejszego  zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

 

V.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT   z dopiskiem  „Aktywna tablica-oferta”

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem:

a) poczty, kuriera - pod  adres: Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Piotrowicach

Adres: Piotrowice 31; 55-311 Kostomłoty, woj. dolnośląskie

 

lub

b)  wysłana  mailowo  na  adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- do dnia 21.09.2018r. (piątek) do godz. 10:00 (decyduje data wpływu).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

VI.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

30 dni od dnia złożenia zamówienia

 

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

 

VIII.       DODATKOWE INFORMACJE

Osoby do kontaktu: Dyrektor Szkoły  Marzanna Krzyżak

adres e-mail:  sppiotrowice @interia.pl

telefon: +48  71 397 02 86,     694 35 83 83

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

 

 

OFERTA

 

Nazwa  Oferenta: ……………………………………………………………………………...............................................................................................…………

 

Adres  Oferenta: …………………………………………………................................................................................................…………………………………….

 

Adres do korespondencji: ………………………….....................................................................................…………………………………………………..

 

Numer  telefonu: ………………………………….………...............................................................................................……………………………………………

 

adres  e-mail: ………………………………….……………...................................................................................................………………………………………….

odpowiadając na zapytanie na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla:  Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Piotrowicach

Adres: Piotrowice 31; 55-311 Kostomłoty, woj. dolnośląskie

 

 

1.       Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

 

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej (producent i model urządzenia; producent, nazwa i wersja

oprogramowania)

 

Ilość

Jednostkowa cena netto PLN

VAT

%

Wartość netto PLN

Wartość brutto PLN

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

Szkolenie i montaż:

 

2.         Gwarancja:

 

Urządzenie: ……………………....................................................................……….....……….. – okres gwarancji …………. miesięcy

 

Urządzenie: ……………………....................................................................……….....……….. – okres gwarancji …………. miesięcy

 


3.         Deklaruję     ponadto     termin     wykonania     zamówienia     zgodnie     z     zapisami     podanymi w zapytaniu ofertowym.

 

4.         Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:

·         cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

·         spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

·         uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,

·         uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

·         znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

·         posiadam   wiedzę    i   doświadczenie    pozwalające   na   realizację    zamówienia   zgodnie   z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

·         zrealizuję przedmiot umowy w terminie ….......… dni od  dnia złożenia zamówienia.

 

 

 

                        .........................................................                                                                                                          ...........................................................................

                                    /data i miejsce/                                                                                                                      /pieczęć i podpis/y oferenta/

 

 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej  ze składaniem fałszywych oświadczeń.

 

 

 

 

                       .........................................................                                                                                                       ...........................................................................

                                /data i miejsce/                                                                                                                /pieczęć i podpis/y oferenta/

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych –

„Aktywna tablica”

 

I.        ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Piotrowicach

Adres: Piotrowice 31; 55-311 Kostomłoty, woj. dolnośląskie

 

      II.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prosi o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu w ramach realizacji Rządowego    programu   rozwijania   szkolnej    infrastruktury    oraz   kompetencji   uczniów   i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zgodnie ze specyfikacją poniżej:

 

1.      Nazwa i ilość oferowanych urządzeń

 

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej

Ilość

1

tablica interaktywna

3

2

projektor

3

 

2.      Wymagania techniczne i funkcjonalne do powyższych urządzeń:

 

Tablica interaktywna

 

Lp.

Parametr obowiązkowy

1

Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora  o przekątnej min. 80 cali / 203 cm), maksymalny zewnętrzny wymiar tablicy: 87 cali.

2

Format tablicy i proporcje obrazu – 4:3.

3

Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesów do mocowania kartek do tablicy) oraz umożliwiająca pisanie pisakami sucho ścieralnymi.

4

Technologia – dotykowa (dopuszczona rezystywno-dotykowa i podczerwona).

Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.

5

Komunikacja i zasilanie tablicy z komputerem za pomocą przewodu USB.

6

Boczna belka narzędziowa trwale nadrukowana na prawej i lewej stronie obszaru roboczego, aktywująca najczęściej używane funkcje oprogramowania tablicy (min. wybór kolorów, cofniecie i powtarzanie ostatnich czynności, zapis pliku, uruchamianie oprogramowania tablicy i wywołanie procesu kalibracji).

7

Gwarancja na tablicę min. 3 lata

8

Obsługa min. dziesięciu jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę kilku użytkowników na raz z materiałem interaktywnym na tablicy wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania i do wykonywania gestów.

9

Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu.

10

Autoryzowany przez Producenta serwis na ternie Polski.

11

Polska wersja językowa oprogramowania.

Współpraca z systemami operacyjnymi: min. MS Windows 7/8/10.

Bezpłatna  aktualizacja oprogramowania przez okres min. 3 lat.

a)

Organizacja okna programu na wzór popularnych programów do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego, pasek narzędzi w postaci ikon, pasek tytułu okna, ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, paski przewijania poziomego i pionowego dla menu narzędziowych oraz obszar roboczy okna.

b)

Formatowanie wpisanego lub wklejonego tekstu.

Możliwość wstawiania pól tekstowych oraz rozpoznawanie pisma odręcznego w języku polskim.

Wstawianie tabel i ich formatowanie (zmiana wielkości komórek, tła komórek, zmiana linii tabeli itp.). Narzędzie rysowania linii i gotowych tabeli.

c)

Wstawianie obiektów z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę (itp. obrazów, animacji, gotowych szablonów, obiektów flash).

Wbudowana w oprogramowanie baza obiektów, przynajmniej 1000 obiektów edukacyjnych z zakresu różnych przedmiotów szkolnych.

Regulacja stopnia przeźroczystości obiektów.

d)

Wypełnianie zamkniętych kształtów kolorem, gradientem, wzorem i wybranym plikiem graficznym. Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów graficznych. Obracanie, przesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów, notatek.

e)

Możliwość dodawania nowych slajdów, usuwania i edycji kolejności slajdów.

Porządkowanie kolejności stron poprzez mechanizm przeciągnij i upuść.

Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść obiektów miedzy stronami w oprogramowaniu tablicy.                                                                                                                                          

f)

Modyfikowanie zawartej w oprogramowaniu tablicy bazy obiektów poprzez dodawanie własnych obiektów oraz porządkowanie ich w drzewiastej strukturze katalogów i podkatalogów.

Proste wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach poprzez mechanizm przeciągnij i upuść pomiędzy oknem z zawartością katalogu eksploratora Windows i oknem programu dostarczanego wraz z tablicą.

g)

Generator ćwiczeń wykorzystujący obiekty umieszczone na slajdzie, które po umieszczeniu jednego na drugim mogą zachowywać się z zaprogramowany, różny sposób, co pozwala na tworzenie gier lub ćwiczeń interaktywnych.

h)

Importowanie i eksportowanie materiałów powstałych na tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w formacie pliku IWB.

Możliwość eksportu prezentacji/lekcji do pliku pdf.

i)

Wykonywanie notatek przy pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji (przynamniej: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint). Możliwość przekształcenia notatek odręcznych na tekst maszynowy i wstawienia ich do ww. programów.

j)

Pomiarowe narzędzia matematyczne: linijka, kątomierz, ekierka, cyrkiel. Możliwość powiększania długości linijki bez zmiany skali. Rysowanie linii przy narzędziach linijka, ekierka i kątomierz. Narzędzie do rysowania wielokątów od trójkąta do pięciokąta.

Funkcja wymiarowania boków oraz kątów figur płaskich dostępna za pomocą jednego przycisku lub kilku kliknięć.

k)

Automatyczna optymalizacja wielkości wstawianych plików graficznych, co umożliwia szybsze i łatwiejsze przekazywanie materiałów edukacyjnych przez sieć itp. pocztą elektroniczną, na stronach WWW itp.

l)

Pióro kreatywne – narzędzie umożliwiające pisanie i rysowane dowolnymi kształtami (itp. gwiazdki, kwiatki itp.). Użytkownik może dostosować pióro kreatywne do swoich potrzeb poprzez wybranie dowolnego kształtu, który jest obiektem znajdującym się na slajdzie lub plikiem graficznym.

m)

Rozpoznawanie pisma odręcznego z przetwarzaniem na tekst maszynowy.

n)

Użytkownik ma możliwość ustawienia, aby ślad atramentu piór stopniowo bladł, aż do całkowitego zniknięcia. Można regulować czas po jakim ślad atramentu zaczyna znikać.

o)

Możliwość przyporządkowania skrótów internetowych do obiektów, aby odnosiły do stron internetowych i automatycznie otwieranie ich w domyślnej dla systemu operacyjnego przeglądarce.

p)

Tryb przeźroczystości umożliwiający nanoszenie notatek na dowolnej aplikacji, pulpicie.

W przypadku programów do odtwarzania filmów użytkownik może rysować i pisać po filmie bez jego zatrzymywania i bez ingerowania w możliwość sterowania jego odtwarzaniem (itp.: pauza, przewijanie, ponowne odtwarzanie).

r)

Zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne zapisywanie go o wybrany interwał czasu.

s)

Zapisywanie wszystkich czynności ekranowych w postaci sygnału wideo plus dźwięk z mikrofonu.

t)

Możliwość umieszczenia na pasku narzędziowym skrótów do innych programów, folderów, stron www itp.

12

Wraz z tablicą podręcznik użytkownika tablicy (w języku polskim).

13

Półka interaktywna pozwalająca na wybór koloru (min. 3 do wyboru) lub funkcji wymazywania a także kalibracji, poprzez wybranie odpowiedniego przycisku. Możliwość przypisania dowolnych funkcji do przycisków na półce (dla min. 2 przycisków).

14

Powierzchnia aktywna obszaru roboczego tablicy interaktywnej odporna na uszkodzenia – materiał z którego wykonana jest powierzchnia robocza (czuła na dotyk) bez elementów elektronicznych

15

Personalizacja paska narzędzi indywidualnie dla każdego nauczyciela poprzez zapisanie spersonalizowanych ustawień pod profilami nauczycieli.

16

Praca w trybie konferencji tablic interaktywnych (przesyłanie obrazu i dźwięku) z innymi tablicami interaktywnymi w sieci lokalnej.

17

W komplecie z oprogramowaniem musi być zapewniony dostęp do instrukcji obsługi tablicy/monitora i jej/jego oprogramowania w postaci platformy e-learningowej on-line – należy wskazać adres WWW do instrukcji w ofercie.

Wymagania jakie musi spełniać instrukcja on-line:

- logowanie do Platformy e-learning poprzedzone jest procesem rejestracji użytkownika oraz akceptacji przez niego warunków licencji określającej warunki korzystania z materiałów zamieszczonych na Platformie;

- dostęp do interfejsu WWW powinien być możliwy jedynie dla uwierzytelnionych poprawnie użytkowników;

- platforma wdrożeń e-learning daje możliwość przerwania i zapisania rezultatów nauki w dowolnym momencie użytkowania;

- wszystkie materiały zawarte na platformie wdrożeniowej będzie można eksportować zgodnie z standardem SCORM w minimalnej wersji 1.2

- platforma wdrożeń e-learning umożliwi przeprowadzenie egzaminu teoretycznego  dotyczącego przedstawionego zakresu materiału;

- instrukcja wykorzystania tablic/monitorów interaktywnych i ich oprogramowania w procesie dydaktycznym w wersji online  powinna obejmować minimum 10 godzin dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna 45 minut);

- każdy temat/godzina dydaktyczna musi zawierać przynajmniej jeden film instruktażowy;

- instrukcja powinna składać się z części teoretycznej i części pozwalającej zweryfikować użytkownikowi systemu poziom opanowania wiedzy dotyczącej wykorzystania tablic i monitorów interaktywnych oraz ich oprogramowania;

- instrukcja w wersji online powinna zawierać filmy instruktażowe w języku polskim (odpowiednio do tematyki), minimalna rozdzielczość filmu instruktażowego Full HD tj. format 1920x1080 pikseli, filmy instruktażowe powinny stanowić część instrukcji wykorzystania oprogramowania (łącznie dla wszystkich tematów minimum 3 godziny zegarowe materiału filmowego).

- treści, które powinny być uwzględnione w materiałach instrukcji: podstawowe informacje (instalacja i uruchomienie programu, wygląd interfejsu, podstawowe elementy sterujące programem, sporządzanie notatek, rysunków, przekształcanie notatek z pisma odręcznego do pisma maszynowego, otwierani i zapisywanie treści, wyświetlanie notatek, różne sposoby prezentacji treści, zapisywanie i nadpisywanie plików, pobieranie zasobów na dysk twardy komputera, modyfikacja ćwiczeń i treści w pobranych plikach, wyświetlanie filmów, prezentowanie treści dydaktycznych z sieci Internet, jak wyszukiwać treści dydaktyczne na tablicę interaktywną w Internecie), praca na obiektach (obiekty na stronie programu, dodawanie obiektów na stronę, sposoby modyfikacji właściwości obiektów, animowanie obiektów, łączenie obiektów w grupy, blokowanie obiektów na slajdzie), tworzenie ćwiczeń (przykłady i rodzaje ćwiczeń, modyfikacja gotowych ćwiczeń, tworzenie etykiet do ćwiczeń, tworzenie odnośników w ćwiczeniach, blokowanie obiektów w ćwiczeniu), praca z galerią (galeria i jej funkcje oraz możliwości, wyszukiwanie obiektów w galerii, umieszczanie własnych obiektów w galerii, przykłady narzędzi usprawniających przeprowadzenie lekcji dostępnych w galerii), przekazywanie materiałów z lekcji uczniom (eksportowanie plików do innych formatów, wysyłanie plików na adresy uczniów bezpośrednio z programu, eksport do plików PDF).


Projektor

Lp.

Parametr obowiązkowy

1

Technologia DLP

1

Jasność                min. 3000 ANSI

2

Kontrast              min. 18000:1

3

Rozdzielczość natywna min. XGA 1024 x 768 (wymagany format 4:3) Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu wykorzystującego całą powierzchnię zaproponowanej tablicy interaktywnej z odległości nie większej niż 105 cm

4

Kompatybilne rozdzielczości UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA

5

Waga urządzenia             max 2,6 kg

6

Poziomu szumu               max 29 dB (w trybie ekologicznym)

7

Żywotność lampy min. 4500 godzin (w trybie maksymalnej jasności) min. 6000 godzin (w trybie oszczędnym)

8

Wejścia                1 x HDMI (HDCP) z obsługą audio, 2 x 15 Pin D-Sub VGA, S-Video, Composite RCA, 3.5mm Audio Mini Jack, USB

9

Zarządzanie RS232 – zdalne zarządzanie

10

Wyjścia                3.5mm Audio Mini Jack,  15 Pin D-Sub VGA

11

Głośnik                min. 2W

12

Moc lampy max 200W

13

Korekcja trapezu             min. ± 40 stopni, pion

14

Bezpieczeństwo              Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem

15

Certyfikaty i standardy: ISO9001 dla producenta sprzętu oraz CE dla produktu (nie trzeba załączać)

16

Gwarancja projektor: min. 24 miesięcy; lampa: min. 12 miesięcy / 1000 godzin (w zależności co nastąpi pierwsze)

wymagana jest polska gwarancja producenta, potwierdzona pismem autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski, że produkt objęty jest polską gwarancją (na wezwanie Zamawiającego)

17

Inne wymagania              menu projektora w języku polskim, wsparcie technologii 3D, zużycie energii w trybie czuwania poniżej 1W, bezfiltorwa konstrukcja projektora (brak konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych innych niż lampa) oświadczenie przedstawiciela producenta na terenie Polski, mówiące o dostępności materiałów eksploatacyjnych co najmniej przez okres 60 miesięcy od daty dostawy (na wezwanie Zamawiającego)

18

Uchwyt ścienny do projektora: ramię projektora do krótkiej projekcji, dedykowane do zaoferowanego projektora lub uniwersalne, umożliwiające regulację projektora odpowiednio do tablicy (uzyskanie obrazu 80 cali), okablowanie do projektora wewnątrz ramienia montaż ramienia do ściany przy zachowaniu maksymalnej sztywności (minimum na 4 śruby). musi zapewniać możliwość montażu projektora o wadze do 5 kg

19

Wymagane okablowanie             przedłużacz zasilania (min. 5 metra) i HDMI (min. 10 metrów)

 

 

Ponadto urządzenia:

1)      posiadają deklarację CE;

2)      posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;

3)      w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;

4)      komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;

      5)      są fabrycznie i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

6)      posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;

      7)      posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie  krótszy  niż    2 lata

 

 

 

3.      Warunki dostawy, uruchomienie i szkolenie użytkowników

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce

(szkoły:  Podstawowej „Nasza Szkoła”, Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty, woj. dolnośląskie)  montaż  i  uruchomienie   urządzeń  

oraz   przeszkolenie   użytkowników, wg poniższych wytycznych:

             wewnątrzszkolnego szkolenia dla całego grona pedagogicznego poświęconego

            możliwościom tablicy/monitora i sposobom wykorzystania tej pomocy  w czasie zajęć/lekcji ;

 

·         dostarczenie urządzeń do szkół:

 

Nazwa szkoły: Podstawowej „Nasza Szkoła”,
Adres:  Piotrowice 31, 55-311 Kostomłoty, woj. dolnośląskie

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej

Ilość

1

tablica interaktywna

3

2

projektor

3

 

III.    WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

1.  Wykona przedmiot zamówienia w terminie.

2.  Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury.

3.  Wymagania wobec Wykonawcy:

1)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie    z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

2)      Wiedza    i     doświadczenie    pozwalające    na     realizację    zamówienia    zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

 

IV.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na  formularzu  załączonym  do  niniejszego  zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

 

V.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT   z dopiskiem  „Aktywna tablica”

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem:

a) poczty, kuriera - pod  adres: Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Piotrowicach

Adres: Piotrowice 31; 55-311 Kostomłoty, woj. dolnośląskie

 

lub

b)  wysłana  mailowo  na  adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- do dnia 30.08.2018r. (czwartek) do godz. 10:00 (decyduje data wpływu).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

VI.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

30 dni od dnia złożenia zamówienia

 

VII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

 

VIII.       DODATKOWE INFORMACJE

Osoby do kontaktu: Dyrektor Szkoły  Marzanna Krzyżak

adres e-mail:  sppiotrowice @interia.pl

telefon: +48  71 397 02 86,     694 35 83 83

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

 


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

 

 

OFERTA

 

Nazwa  Oferenta: ……………………………………………………………………………......................................................................

 

Adres  Oferenta: …………………………………………………..............................................................................................

 

Adres do korespondencji: …………………………......................................................................................................

 

Numer  telefonu: ………………………………….………..................................................................................................

 

adres  e-mail: ………………………………….……………..................................................................................................

odpowiadając na zapytanie na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla:  

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” w Piotrowicach

Adres: Piotrowice 31; 55-311 Kostomłoty, woj. dolnośląskie

 

 

1.       Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

 

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej (producent i model urządzenia; producent, nazwa i wersja

oprogramowania)

 

Ilość

Jednostkowa cena netto PLN

VAT

%

Wartość netto PLN

Wartość brutto PLN

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

Szkolenie i montaż:

 

2.         Gwarancja:

 

Urządzenie: ……………………....................................................................……….....……….. – okres gwarancji …………. miesięcy

 

Urządzenie: ……………………....................................................................……….....……….. – okres gwarancji …………. miesięcy

 


3.         Deklaruję     ponadto     termin     wykonania     zamówienia     zgodnie     z     zapisami     podanymi w zapytaniu ofertowym.

 

4.         Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:

·         cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

·         spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,

·         uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty,

·         uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

·         znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

·         posiadam   wiedzę    i   doświadczenie    pozwalające   na   realizację    zamówienia   zgodnie   z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

·         zrealizuję przedmiot umowy w terminie ….......… dni od  dnia złożenia zamówienia.

 

 

 

.........................................................                                                                                                                 ...........................................................................

              /data i miejsce/                                                                                                                         /pieczęć i podpis/y oferenta/

 

 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej  ze składaniem fałszywych oświadczeń.

 

 

 

 

.........................................................                                                                                                                ...........................................................................

                  /data i miejsce/                                                                                                                      /pieczęć i podpis/y oferenta/