REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Szanowni Rodzice

W związku ze zbliżającym się okresem rekrutacji do Szkoły i Przedszkola, proponuję Państwu alternatywne rozwiązanie złożenia deklaracji do przedszkola, szkoły. Proszę o podanie danych osobowych i wysłanie na maila szkoły Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; W temacie maila proszę wpisać „zgłoszenie dziecka do przedszkola/szkoły -imię i nazwisko dziecka”.


ZGŁOSZENIE DO PRZEDSZKOLA

DANE, KTÓRE NALEŻY PODAĆ W MAILU:

Imię i nazwisko dziecka:

Data i miejsce urodzenia dziecka:

PESEL:

Dokładny adres zamieszkania (miejscowość, numer domu, kod pocztowy):

Miejsce zameldowania:

Imię i nazwisko matki oraz nr telefonu:

Imię i nazwisko ojca oraz numer telefonu:

 

 

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY

 

DEKLARACJA DO KLASY …...

NA ROK SZKOLNY 2020/2021
I. DANE DZIECKA

Imiona i nazwisko…………………………………………………….……………………………..

Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………………………….

Adres zameldowania………………………………………………………………………………...

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………….

PESEL dziecka………………………………………………………………………………………

II. DANE RODZICÓW

1. Imię i nazwisko ojca/opiekuna…………………………………………………………………….

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………….

Miejsce pracy…………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko matki /opiekuna………………………………………………………………….

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………….

Miejsce pracy………………………………………………………………………………………….

III. NAZWA I ADRES PRZEDSZKOLA…………………………………………………………….

IV. INNE INFORMACJE OD RODZICÓW

…………………………………………………………………………………………………………

Dodatkowo dołączone do deklaracji informacje o dziecku (informacja o stanie zdrowia, orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, potrzeba szczególnej opieki, stosowana dieta, zalecenia lekarskie) TAK NIE

Oświadczam, że:

a) wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe

b) niezwłocznie powiadomię Dyrektora szkoły o zmianie danych w zgłoszeniu

c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z rekrutacją do szkoły zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000)
……………………………………. ………………………………………..

(data i miejscowość)  

Skontaktuję się z Państwem osobiście, w celu potwierdzenia zgłoszenia.


Z wyrazami szacunku

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Nasza Szkoła”

Marzanna Krzyżak