Misja i wizja szkoły

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

MISJA SZKOŁY

Nie zmuszaj dzieci do aktywności,

lecz wyzwalaj aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy,

lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy

jego umysł tak, aby samo wiedzieć chciało”

Janusz Korczak
WIZJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa ,,Nasza Szkoła” jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.

Pamięta o przeszłości, kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie.

Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, wspiera uczniów słabszych.

W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka, współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.