test

Newsflash 1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Z ostatniej chwili

Wpisany przez Administrator

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

1.     100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2.     Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3.     Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4.     Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.